Slumpad bild

Logga inStuderandekåren vid Yrkeshögskolan Novia
Välkommen! PDF Print E-mail
 

 


 

Ställningstagande 9.6.2015:

Staten bör ta ansvar för ett heltäckande svenskspråkigt YH-utbildningsutbud!

Yrkeshögskolan Novia har på grund av statens sparkrav tvingats till svåra beslut med endast dåliga alternativ att välja mellan. Novias styrelse har valt att fasa ut ett antal utbildningar helt, och omforma vissa utbildningar till enbart profileringar inom andra utbildningsprogram. Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia-Novium är djupt besviken över att en del av de utbildningar som är de enda i Finland på svenska försvinner.

Novium uppmanar staten att komma ihåg sitt ansvar för att det finns ett fullgott utbildningsutbud på både svenska och finska i Finland.

Staten har de senaste åren skurit ner på finansieringen till yrkeshögskolorna med en femtedel. Den kvarvarande potten konkurrerar yrkeshögskolorna om sinsemellan på basis av resultatindikatorer. Antal utexaminerade och antalet studerande som avlagt minst 55 studiepoäng under ett läsår står tillsammans för majoriteten av finansieringen i den nyligen införda finansieringsmodellen. Det behovsprövade tillägget för Novias breda utbildningsutbud på svenska har kraftigt skurits ner.

Om Novia vore en ”vanlig” finskspråkig Yrkeshögskola skulle endast de stora och lönsamma programmen finnas kvar. Novia har dock ett ansvar för att tillgodose behovet av utbildningar inom en rad områden där utbildning inte ges någon annanstans på svenska i Finland. Ur ett nationellt perspektiv handlar det om smulor i undervisningsministeriets budget. För en tvåspråkig nation handlar det om likvärdiga möjligheter att kunna utbilda sig på båda nationalspråken. Samhällsekonomiskt är det en nödvändig investering eftersom arbetsmarknaden i Svenskfinland behöver svenskspråkiga specialister också framöver!

Studerandekåren Novium

Styrelsen

 

 


Sökes: Stud.rep. till nämnden för studierättsärenden


Studerandekåren Novium söker nu en studeranderepresentant och suppleant till nämnden för studierättsärenden.

"För behandling av förlust av studierätt enligt yrkeshögskolelagen 32 §, och behandling av omprövningsförfarandet rörande antagnings beslut i yrkeshögskolelagen § 57 finns en nämnd för studierättsärenden."

Skicka din ansökan till This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it senast den 6.5 kl. 12:00

 

 


 

 

Noviums fullmäktige kallas till möte

Välkomna på fullmäktiges vårmöte. Mötet hålls som videokonferensmöte den 1.4. kl. 16:00.
På mötet kommer stadgeenliga ärenden, så som bokslut och årsberättelse, att behandlas.
Bilagor har skickats per e-post. På mötet finns kaffe och smörgås.

 


Studietutor utbildning

Tycker du om att lösa problem? Tycker du om att lära ut? Tycker du om att förklara och förstår folk när du förklarar?

Har du svarat ja på ovanstående frågor så ska du bli studietutor!

Vad gör en studietutor?

Som studietutor fungerar du som en hjälpande hand i en studiecirkel i en kurs som ofta upplevs som svår. Deltagarna i studiecirkeln är de som känner att de kan behöva lite extra hjälp förutom den hjälp de får av läraren. Du hjälper, stöder och motiverar andra studeranden för att de ska klara kursen.

Utbildningen sker på egen ort den 24.4. Anmäl dig senast den 2.4 till This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


 

Ny intressebevakningssekreterare i Åbo

Hej! Jag är Hanna Wassholm, den nya intressebevakningssekreteraren i Åbo. Halva veckan jobbar jag på Nunnegatan, och andra hälften av veckan skriver jag gradu i ämnet organisation och ledning på ÅA. På fritiden gillar jag att scouta, läsa och resa. Ni hittar mig i Noviums kontor på Nunnegatan säkrast under kontorstiderna, men ni är välkomna att hälsa på alltid då dörren är öppen. Ser framemot att träffa er!

Kontorstider på Nunnegatan: Måndag och onsdag kl 11-13

 

 

 


 

Noviums styrelse 2015 har konstituerat sig


2014 och 2015 års styrelser höll styrelsebyte i Vasa 16-17.12. Den nya styrelsen har

fördelat ansvarsposterna för 2015 enligt följande:

 

 

Andreas Hindrén - (ordförande)

 

Niclas Andersson - Högskolepolitiskt ansvarig och vice ordförande

 

John Nordqvist    - Socialpolitiskt ansvarig

 

Clara Hindersson - Tutoransvarig Vasa och Jakobstad

 

Anna Holmberg   - Tutoransvarig Åbo och Raseborg

 

Daniella Maher    - Internationellt ansvarig

 

Rebecka Ek         - Kulturansvarig


 

Studerandekåren Novium valde ny

styrelse och fullmäktigepresidium

för 2015

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia-Noviums fullmäktige höll

konstituerande möte 10.12.

Till ordförande för fullmäktige 2015 valdes Julia Dahlkvist(LSK) från enheten i Åbo,

första viceordförande Mathias Backlund(Ektunnan) enheten i Raseborg,

och andra viceordförande David Andersson(Pami) från enheten Vasa Wolffskavägen.

 

Till styrelseordförande 2015 valdes Andreas Hindrén (Raseborg).

Hindrén har under 2014 varit styrelsens viceordförande.
Övriga personer som valdes till den nya styrelsen är:

Anna Holmberg (Raseborg)

John Nordkvist (Åbo)

Niclas Andersson (Vasa Wolffskavägen)

Clara Hindersson (Vasa. Wolffskavägen)

Rebecca Ek (Vasa, Seriegatan)

Daniella Maher (Vasa, Seriegatan)

Styrelsen håller sitt konstituerande möte och väljer ansvarsposter
inom styrelsen den 16-17.12 i Vasa.
-
Fullmäktiges sammansättning 2015 efter valet av styrelse är:

Julia Dahlkvist(LSK) ordf.

Ada Selänniemi (LSK)

Sebastian Nylund(LSK)

Mathias Backlund (Ektunnan)

Bettina Korhonen(Ektunnan)

Matilda Brunström (Ektunnan)

Jonas Tallberg(Ektunnan)

Sara Johans (Ektunnan)

David Andersson (Pami)

Jessica Koivunen(Pami)

Thanh Dinh (Pami)

Johan Ekman (Pami)

Dennis Högberg (Pami)

Amanda Lindholm (Pami)

Hanna Rieck (Pami)

 


 

 

Styrelseutbildning 2015


Nu ordnas utbildningen som du som föreningsaktiv styrelsemedlem inte vill missa

– Noviums styrelseutbildning hålls fredagen den 16 januari i Vasa!


Träffa andra föreningsaktiva, workshoppa och lär dig allt som du behöver veta

om föreningsverksamhet, mötesteknik och annat praktiskt för att klara kommande

året som styrelsemedlem. Dessutom ordnas en kvällsfest för alla deltagare.


Du vet väl att styrelseutbildningen är en del av den fritt valbara kursen ”Styrelsearbete”

(kurskod YH05AD01, 3sp), efter utbildningen och ett aktivt deltagande på styrelsemöten

under året kan du få studiepoäng för din föreningsaktivitet! Notera att utbildningen främst

syftar sig till noviser, skicka alltså gärna endast styrelsemedlemmar som inte deltagit i

utbildningen tidigare.


Resor

Novium står för resekostnader från och till alla studieorter, såvida man samåker eller

Använder sig av billigast möjliga färdmedel. Från Åbo och Raseborg åker man till Vasa

valfri tid på torsdag kväll (15.1). Från Jakobstad kan man åka bil eller ta bussen till Vasa

på fredagen, så hinner man fram i tid. Hemfärden sker när man vill efter att programmet

är avslutat.


Inkvartering

Närmare information om övernattning kommer inom kort. Vill man övernatta hemma hos

någon kompis går det också bra. De som bor i Vasa får gärna meddela om de vill och har

möjlighet att inkvartera någon kursdeltagare hemma hos sig. De från Åbo och Raseborg

övernattar två nätter (to-lö) och de som kommer från Jakobstad en natt (fre-lö).


Anmälning

Påminn alla intresserade styrelsemedlemmar att anmäla sig senast den 15.12.2014!

Anmälning sker här:

https://docs.google.com/forms/d/1Kz5eAAWOdIgjzUBifI03ismjwELgEckrOwXxdDmBs9M/

viewform?usp=send_form


Kontakta intressebevakningssekreterare Anette Löytynoja ifall ni har frågor!

( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , 0447805092)


 

 


 

Centralvalnämnden har 3.12 fastställt det preliminära resultatet i valet av studerandekårens fullmäktige för 2015 enligt följande:

Namn                       Valförenig         Röster         Jämförelsetal               
Clara Hindersson       Pami                    35               157,00                  Invald
Mathias Backlund      Ektunnan              44               111,00                  Invald
David Andersson       Pami                    35                78,50                   Invald
Julia Dahlkvist           LSK                     26                71,00                   Invald
Andreas Hindrèn       Ektunnan              31                55,50                   Invald
Jessica Koivunen       Pami                    34                52,33                   Invald
Niclas Andersson      Pami                     18                39,25                   Invald
Anna Holmberg        Ektunnan               12                37,00                  Invald
Daniella Maher         LSK                       22                35,50                  Invald
Thanh Dinh              Pami                     10                31,40                  Invald
Bettina Korhonen      Ektunnan                7                27,75                  Invald
Johan Ekman           Pami                       9                26,17                  Invald
Ada Selänniemi        LSK                       10                23,67                  Invald
Dennis Högberg       Pami                       8                22,43                  Invald
Matilda Brunström    Ektunnan                7                22,20                  Invald
Amanda Lindholm    Pami                       7                19,63                  Suppleant
Jonas Tallberg         Ektunnan                5                18,50                   Suppleant
Sebastian Nylund     LSK                        9                17,75                   Suppleant
Hanna Rieck            Pami                      1                17,44                   Suppleant
Sara Johans            Ektunnan                5                15,86                   Suppleant
John Nordqvist        LSK                        4                14,20                   Suppleant
-
Valdeltagandet var 18,85% av de röstberättigade. Slutgiltig kontrollräkning och fastställande av valresultatet sker inom de närmaste dagarna, då valsedlarna anlänt med post från alla orter till centralvalnämnden.
-
Centralvalnämnden

Det nyvalda fullmäktige sammanträder första gången nästa veckas onsdag 10.12 och väljer då bl.a. studerandekårens styrelse för 2015.

 


 

Terminsavgifter sänker konkurrenskraften och skadar ekonomin

 

Studerandekåren Novium är besviken på Undervisnings- och Kulturministeriets förslag att
införa terminsavgifter för examensstuderande som kommer till Finland från länder utanför
EES-området.

“Införandet av terminsavgifter skulle medföra ett bakslag för Finlands attraktivitet bland
internationella studerande. Vårt högskolesystem är uppskattat runtom i världen och ett av
våra lockbeten har varit just avgiftsfriheten. Terminsavgifter skulle enbart skada Finlands
goda rykte utomlands”, säger Studerandekåren Noviums Högskolepolitiskt ansvarige Andreas
Hindrén.

Argumentet om att införandet av terminsavgifter skulle inbringa pengar håller inte för kritisk
granskning. Enligt det preliminära resultatet i en undersökning genomförd av Statens
Ekonomiska Forskningscentral VATT och Centret för internationell mobilitet och internationellt
samarbete CIMO inbringar en internationell studerande upp till 200.000 euro till statens kassa.
Införandet av terminsavgifter medför en överhängande risk att internationella studerande väljer
att inte studera i Finland.

“Finland har inte råd att införa terminsavgifter. Att tjäna några tusenlappar och samtidigt gå miste
om flerfallt mer på grund av förlorade internationella studerande är ju rena vansinnet!
Utbildningsexport kan möjliggöras genom lagändringar även utan terminsavgifter bara det finns en
politisk vilja”, påpekar John Nordqvist, styrelseordförande för studerandekåren Novium.

Novium önskar att Undervisnings- och Kulturministeriet återevaluerar förslaget om terminsavgifter.
Internationella studerande är en tillgång för samhället och Finland bör arbeta gediget för att även i
framtiden vara ett attraktivt land att komma till för att studera.

 

Tilläggsinformation:

John Nordqvist, styrelseordförande. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 045-330 4000

Andreas Hindrén, högskolepolitiskt ansvarig. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it tel. 050-463 4016

 

 


 

RABATT FÖR STUDERANDE PÅ SERIE- OCH MÅNADSBUSSBILJETTERNA ÅRET RUNT FR.O.M. 2.4.2014 I VASA

Studerande beviljas rabatt på serie- och månadsbiljetterna mot uppvisande av giltigt studiekort. För att få studeranderabatten behöver man inte vara skriven i Vasa. Möjligheten till studeranderabatt gäller alltså också sommarmånaderna.


Är du studerande? Beställ ett studiekort!

Som studerande rekommenderar Novium att du har ett studiekort som berättigar till studieförmåner, bl.a. 50% studierabatt på tåg och bussar, studerandelunch, Studentbladet, gratis kårkalender, studierabatter i en mängd olika affärer och gym på din studieort och runt om i landet. Då du beställer studiekortet blir du samtidigt medlem i studerandekåren Novium. Beställ det redan i dag!

 


 

Köp du också en Novium-mugg

Novium säljer två olika modeller på termosmuggar. Pris: för Novium-medlemmar 12 euro/st. Icke-medlemmar 17 euro/st. Du kan köpa dem på Noviums kanslier i Raseborg, Vasa och Åbo!


Novium på Facebook. Gilla oss!

Last Updated on Tuesday, 09 June 2015 15:03
 

Sponsorer

Banner

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com