Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia - Novium, är intressebevakningsorganisationen för Novias ca 4000 studerande, med verksamhet på fyra orter runt om i svenskfinland. Studerandekåren Novium söker till kansliet i Raseborg en

INFORMATIONSSEKRETERARE

Anställningen gäller för tiden 1.9-31.12.2015, med möjlighet till förlängning. Arbetstiden är flextid 18,75h/veckan (50% av heltid). Arbetet kan t.ex. kombineras med studier. 

Till arbetsuppgifterna hör hantering av studiekortsbeställningar, uppdateringar av medlemsregistret, uppdatering av webbsidan och framtagning av kommunikationsmaterial för infomail, sociala medier, planscher, trycksaker och liknande. Du är placerad vid studerandekårens kansli på Novias campus i Raseborg, där du även sköter medlemsservice så som utdelning av studiekort och läsårsdekaler under kansliets öppettider.

Den sökande bör ha goda IT-kunskaper, ett självständigt grepp i arbetet och känsla för grafisk design. Erfarenhet av grafiskt arbete i t.ex. inDesign är till fördel. Arbetet sker i nära samverkan med förtroendevalda och Novium/Novias personal och externa samarbetsparter.

Lön enligt kolletivavtal för studerandekårsanställda.

För närmare information kontakta generalsekreterare Hannes Wallin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller tel. 050 527 2284. Fritt formulerade ansökningar riktas till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Vi ser fram emot din ansökan senast onsdag 19.8.2015 kl. 10.00. Märk e-postmeddelandet "ansökan IS".


 

Nya studerande kan söka studiestöd på nätet

 

Det lönar sig för nya studerande att söka studiestöd genast när studieplatsen är bekräftad. På så sätt kan man undvika ansökningsruschen i augusti-september. 

Studiestödet kan sökas via FPA:s e-tjänst www.fpa.fi/etjanst. Där kan man ansöka om studiepenning och bostadstillägg och om statsgaranti för studielån och lånegaranti i anslutning till vuxenutbildning. I e-tjänsten kan man dessutom bl.a. betala tillbaka, annullera eller avbryta studiestödet, ansöka om tilläggsstöd, meddela förändringar och kontrollera sin årsinkomstgräns. Logga in i tjänsten med egna nätbankskoder eller mobilcertifikat. Elektronisk ansökan (e-ansökan) kan göras av alla som studerar antingen i Finland eller utomlands.

 

Behändigt och tryggt med e-ansökan

 

Med e-ansökan är det lätt och tryggt att söka studiestöd. Då man fyller i e-ansökan behöver man inte tänka på vilka frågor som berör en själv och i vilken form frågorna ska besvaras. Ansökan utnyttjar också registeruppgifter, t.ex. om antagna studerande.

E-tjänsten kontrollerar att alla obligatoriska frågor besvarats och hjälper användaren genom anvisnings- och felmeddelanden. Elektroniska ansökningar innehåller komplettare uppgifter än pappersblanketter. I och med detta går handläggningen av studiestödsärendena snabbare.

- Studiepenning och statsgaranti för studielån kan sökas genast när studieplatsen är bekräftad och uppgift om den finns färdigt i e-ansökan för studiestöd. Bostadstillägg däremot lönar det sig att söka först när man fått bostad. På så sätt går handläggningen av ansökan om studiepenning och studielån snabbare, säger Ilpo Lahtinen, chefsplanerare vid FPA:s studiestödsgrupp.

Studiestöd kan beviljas tidigast från början av den månad då ansökan inkommer.

 

Närmare information för kunder:
På nätet http://www.kela.fi/web/sv/studerande

Servicenumret för studiestöd 020 692 229 

 


 

Ställningstagande 9.6.2015:

STATEN BÖR TA ANSVAR FÖR ETT HELTÄCKANDE SVENSKSPRÅKIGT YH-UTBILDNINGSUTBUD!

 

Yrkeshögskolan Novia har på grund av statens sparkrav tvingats till svåra beslut med endast dåliga alternativ att välja mellan. Novias styrelse har valt att fasa ut ett antal utbildningar helt, och omforma vissa utbildningar till enbart profileringar inom andra utbildningsprogram. Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia-Novium är djupt besviken över att en del av de utbildningar som är de enda i Finland på svenska försvinner.

Novium uppmanar staten att komma ihåg sitt ansvar för att det finns ett fullgott utbildningsutbud på både svenska och finska i Finland.

Staten har de senaste åren skurit ner på finansieringen till yrkeshögskolorna med en femtedel. Den kvarvarande potten konkurrerar yrkeshögskolorna om sinsemellan på basis av resultatindikatorer. Antal utexaminerade och antalet studerande som avlagt minst 55 studiepoäng under ett läsår står tillsammans för majoriteten av finansieringen i den nyligen införda finansieringsmodellen. Det behovsprövade tillägget för Novias breda utbildningsutbud på svenska har kraftigt skurits ner.

Om Novia vore en ”vanlig” finskspråkig Yrkeshögskola skulle endast de stora och lönsamma programmen finnas kvar. Novia har dock ett ansvar för att tillgodose behovet av utbildningar inom en rad områden där utbildning inte ges någon annanstans på svenska i Finland. Ur ett nationellt perspektiv handlar det om smulor i undervisningsministeriets budget. För en tvåspråkig nation handlar det om likvärdiga möjligheter att kunna utbilda sig på båda nationalspråken. Samhällsekonomiskt är det en nödvändig investering eftersom arbetsmarknaden i Svenskfinland behöver svenskspråkiga specialister också framöver!

Studerandekåren Novium

Styrelsen