Noviums kanslier håller sommarstängt 20.6 – 31.7.2016!

Trevlig sommar och vi ses igen i augusti!

Novium's officies are closed for summer 20.6 – 31.7.2016!

Have a nice summer and see you again in August!


 

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia-Noviums fullmäktige höll vårmöte 26.4.2016.

Fullmäktige beviljade ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse och övriga redovisningsskyldiga.

Styrelseledamot Axel Simola, med ansvarsområde högskolepolitik och underansvarsområdena Åbo och internationell verksamhet i syd, befriades på egen begäran från sina uppdrag.

 

LEDIG STYRELSEPOST:

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia-Novium lediganslår härmed posten som högskolepolitiskt ansvarig i Noviums styrelse.

 

För mera info, kontakta:

Clara Hindersson, styrelseordförande 0458422402

Jonas Sandberg, generalsekreterare 050 527 2284

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 


 

 

PRESSMEDDELANDE 4.3.2016

Psykisk ohälsa, lån och stress - studerandes framtid?

Det nya förslaget för studiestöd baserar sig till stor del på att studerande ska ta lån för att klara sig under studietiden. Enligt förslaget ska studerande i framtiden få studiepenning 250,28€, bostadsstöd 201,80€ och studielån 650€/månad. Regeringen vill också att studerande snabbt ska bli klara, dvs. inte jobba vid sidan av studierna (ens på sommaren).

Om en studerande vid Yrkeshögskolan Novia skulle göra som regeringen föreslår (men inte lyfta lån på sommaren) skulle situationen för studerande se ut så här: 3,5år = 20800€ i studielån. Om studerande blir klara i tid får man 30% av sitt studielån betalt (det betyder 14560€ kvar att betala), om studierna drar ut på tiden med max 1 år får studerande 15% av studielånet betalt (17680€ kvar att betala). Räntan på studielånet är max 4% enligt förslaget.

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia - Novium är orolig för hur framtiden kommer att se ut för studerande i fall förslaget godkänns. Kommer studerande att ta lån eller börja arbeta ännu mera vid sidan av studierna? Kommer studerande att orka med den press som sätts på dem - då man utöver studier och andra livsförändringar också får en stor ekonomisk börda att fundera på? Kommer studerandekåren, och andra organ som kräver studeranderepresentanter, i framtiden att ha studerande som ställer upp om fokus endast ligger på att bli klar i tid?

Novium uppmanar alla studerande som är emot förslaget att delta i demonstrationen i Helsingfors den 9.3. Vi hoppas att beslutsfattarna i Finland allvarligt överväger konsekvenserna för ändringen och fattar ett så bra beslut som möjligt.

Studerandekårens ordförande Clara Hindersson svarar gärna på frågor, 045-8422402, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

VOAS ställningstagande:

Opiskelija-asuminen vetovoimantekijänä turvattava


Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOK, Vaasan yliopiston ylioppilaskunta VYY ja Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia Novium ovat huolissaan Vaasan kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 25.1.2016 käsiteltäväksi tulevasta virkamiesten esityksestä poistaa opiskelija­asuntosäätiöiltä matalamman vuokratason mahdollistava oikeus alennettuihin tonttien vuokriin.

Me opiskelijat saamme kaupungin suunnalta jatkuvasti samaa viestiä: opiskelijoiden toivotaan jäävän kaupunkiin myös opintojen päättymisen jälkeen. Vuokranalennusten poistaminen olisi ristiriidassa kaupungin toiveen kanssa. Panostamalla opiskelijoiden viihtyvyyteen Vaasassa opintojen aikana edesautetaan uusien kuntalaisten juurtumista kaupunkiin.

Vaasalle edullinen vuokrataso on ehdottomasti vetovoimatekijä ja kilpailuvaltti, jonka avulla nuorten hakeutumista tänne opiskelemaan voidaan edesauttaa. Korkeakoulut tekevät paljon töitä sen eteen, että ensisijaisten hakijoiden määrää saataisiin kasvatettua. Esityksen toteutuessa nykymuotoisenaan vaikuttaisi siltä, että kaupunki vetää korkeakoulujen kanssa samaa köyttä, mutta eri suuntaan.

Päätös opiskelija­asuntojen maavuokratukien poistosta vaikuttaisi merkittävästi opiskelijoiden taloudelliseen tilanteeseen, sillä on väistämätöntä, että opiskelija­asuntosäätiön nousevat kulut näkyisivät myös vuokratason nousussa. Opiskelijoiden kuukausittaisista menoeristä asuminen on selvästi suurin ja nyt pöydällä oleva esitys uhkaa nostaa tuota erää entisestään heikentäen opiskelijan taloudellista tilannetta.

Yhdymme näkemykseen siitä, että nykyinen järjestely kaipaa päivitystä, sillä esimerkiksi ehto kesähotellitoiminnasta ei ole enää ajankohtainen. Päätöstä ei kuitenkaan tule tehdä kokonaiskuvaa ja pitkän aikavälin vaikutuksia huomioimatta. Toivomme kaupungilta harkintakykyä ja johdonmukaisia päätöksiä, jotka eivät vaikuta negatiivisesti opiskelijan asemaan ja arkeen.

Tilläggsinformation:
Clara Hindersson, Noviums styrelseordförande, tel. 045 8422402, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Ny generalsekreterare

Noviums nya generalsekreterare Pia Backman har valt att inte fortsätta. I och med detta tar Jonas Sandberg över som generalsekreterare från och med 1.2.2016.

 


Studerandekåren Noviums styrelse har konstituerat sig för 2016,

och här ser ni nya styrelsens poster och ansvarsområden:

 
Clara Hinderson, Ordförande och ansvar för studerandeföreningar
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.045 8422402

Linda Holmström, Vice ordförande, tutoransvarig Syd och ansvar för Ekenäs
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 040 1693798

Jessica Koivunen, Socialpolitiskt ansvarig, tutoransvarig Nord och ansvar för Vasa
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 044 5031293

Jenny Melin, Kultur-/Evenemangsansvarig och ansvar för studeranderepresentanter
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0400 876367

Jennie Svartsjö, PR-ansvarig och ansvar för Jakobstad
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 044 2922266
 
Petra Hannus, Internationellt ansvarig inklusive ansvar för ESN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 041 3699652
 
Axel Simola, Högskolepolitiskt ansvarig, ansvar för Åbo och internationellt ansvar för Syd
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 040 7693692
 
För mera info, kontakta:
Clara Hindersson, ordförande
Jonas Sandberg, generalsekreterare