Noviums VIII årsfest

Nu är det dags att anmäla sig till Noviums årsfest. Du kan läsa mera om årsfesten här.

Now it's time to register to Novium's birthday celebration.

Anmäl dig här / Register here

 


 

Ny generalsekreterare

Noviums nya generalsekreterare Pia Backman har valt att inte fortsätta. I och med detta tar Jonas Sandberg över som generalsekreterare från och med 1.2.2016.

 


 

Studerandekåren Noviums styrelse har konstituerat sig för 2016,

och här ser ni nya styrelsens poster och ansvarsområden:

 
Clara Hinderson, Ordförande och ansvar för studerandeföreningar
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.045 8422402

Linda Holmström, Vice ordförande, tutoransvarig Syd och ansvar för Ekenäs
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 040 1693798

Jessica Koivunen, Socialpolitiskt ansvarig, tutoransvarig Nord och ansvar för Vasa
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 044 5031293

Jenny Melin, Kultur-/Evenemangsansvarig och ansvar för studeranderepresentanter
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0400 876367

Jennie Svartsjö, PR-ansvarig och ansvar för Jakobstad
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 044 2922266
 
Petra Hannus, Internationellt ansvarig inklusive ansvar för ESN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 041 3699652
 
Axel Simola, Högskolepolitiskt ansvarig, ansvar för Åbo och internationellt ansvar för Syd
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 040 7693692
 
För mera info, kontakta:
Clara Hindersson, ordförande
Jonas Sandberg, generalsekreterare

 

PRESSMEDDELANDE

Studerandekåren Novium valde ny styrelse och fullmäktigepresidium för 2016

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia Noviums fullmäktige höll konstituerande möte 24.11.2015.

Till ordförande för fullmäktige 2016 valdes Niclas Andersson (Pami) från enheten Vasa Wolffskavägen,
första viceordförande Christoffer Ingo (LSK) från enheten Vasa Wolffskavägen
och andra viceordförande Linda Nummelin (Ektunnan) från Åbo Nunnegatan.

Till styrelseordförande 2016 valdes Clara Hindersson (Vasa Wolffskavägen). Hindersson har under 2015 varit styrelseledamot som Tutoransvarig nord med underansvarsområdet PR.
Övriga personer som valdes till den nya styrelsen är:
Petra Hannus (Vasa Seriegatan)
Jessica Koivunen (Vasa Seriegatan)
Jenny Melin (Vasa Seriegatan)
Axel Simola (Åbo Nunnegatan)
Jennie Svartsjö (Jakobstad)
Linda Holmström (Raseborg)

Styrelsen håller sitt konstituerande möte och väljer ansvarsposter inom styrelsen 11-12.12.2015 i Raseborg.

Fullmäktiges sammansättning 2016 efter valet av styrelse är:
Niclas Andersson (Pami) ordf.
Oskar Blomqvist (LSK)
Thanh Dinh (Pami)
Christoffer Ingo (LSK)
Rasmus Back (Pami)
Racele Greco (LSK)
David Andersson (Pami)
Henna Helenius (LSK)
Emilia Grahn (LSK)
Christoffer Grahn (Pami)
Bettina Korhonen (Ektunnan)
Linda Sipola (Pami)
Roberth Sjöström (Pami)
Kim Gästgivars (Pami)
Linda Nummelin (Ektunnan)

För mer information:
Clara Hindersson, styrelseordförande 2016, tel. 0458422402
Niclas Andersson, fullmäktigeordförande 2016, tel. 0405950100
Andreas Hindrén, styrelseordförande 2015, tel. 0504634016


 

Ny personal på Novium

Pol.mag. Pia Backman har valts till ny generalsekreterare för Novium fr.o.m. 4.1.2016. Pia jobbar för närvarande som politisk sekreterare (verksamhetsledare) för Svenska Ungdom i Österbotten. Hon kommer att påbörja sin introduktion i december. Nuvarande generalsekreterare Hannes Wallin övergår till nya utmaningar på Åland fr.o.m. 16.11 (på semester från Novium 16.11-13.12 varefter anställningen upphör). Under tiden 16.11 fram till dess att nya generalsekreteraren är på plats kan styrelsens ordförande Andreas Hindrén kontaktas i alla frågor som rör Novium som organisation.

Till tutorsekreterare under ordinarie Johanna Ekmans moderskapsledighet har utsetts Julia Dahlkvist för tiden 30.11.2015-31.12.2016. Julia är samhällspedagogikstuderande i slutskedet av studierna vid Novia i Åbo. Hon har var tutoransvarig i Noviums styrelse 2014. Tutorsekreteraren är stationerad i Vasa. 


 

Resultatet i Noviums kårval har fastställts av centralvalnämnden 3.11.

Invalda i studerandekårens fullmäktige för år 2016 är:

 • Jessica Koivunen (Pami) 39 röster
 • Oskar Blomqvist (LSK) 56 röster
 • Thanh Dinh (Pami) 30 röster
 • Christoffer Ingo (LSK) 54 röster
 • Rasmus Back (Pami) 28 röster
 • Linda Holmström (Ektunnan) 31 röster
 • Racele Greco (LSK) 37 röster
 • Clara Hindersson (Pami) 25 röster
 • David Andersson (Pami) 25 röster
 • Henna Helenius (LSK) 22 röster
 • Niclas Andersson (Pami) 20 röster
 • Emilia Grahn (LSK) 20 röster
 • Christoffer Grahn (Pami) 20 röster
 • Bettina Korhonen (Ektunnan) 29 röster
 • Axel Simola (LSK) 14 röster

 

Mandat:

 • Pami: 7
 • LSK: 6
 • Ektunnan: 2

 

Valdeltagande ca 28%

Tack till alla som röstat och ställt upp!


 DAGS ATT SÖKA TILL NOVIUMS STYRELSE 2016!

Nu är det dags att anmäla intresse för att sitta i studerandekårens styrelse 2016. Att vara styrelsemedlem ger erfarenheter och många oförglömliga minnen! :)

VAD ÄR STYRELSEN?

 • Styrelsen består av 4-8 personer, de senaste åren 7 personer, med medlemmar från alla Novias verksamhetsorter
 • Styrelsen leder tillsammans studerandekårens verksamhet enligt fullmäktiges riktlinjer och har till sin hjälp Noviums personal
 • Styrelsen väljs av Noviums fullmäktige. Fullmäktige väljer styrelsens ordförande och utser vilka som skall sitta i styrelsen. Det är alltså det nya fullmäktige för 2016 som väljs nu i kårvalet som på sitt första möte november/december väljer styrelsen för nästa år.
 • Den styrelse som väljs utser inom sig vilka poster de skall ha under året på sitt första möte i december.
 • Mandatperionden är ett kalenderår (2016)
 • Ansvarsområdena och titlarna som styrelsemedlemmarna har kan ändras från år till år. Alla kan också ha underansvarsområden.
 • Alla styrelsemedlemmar får ett månadsarvode för sitt arbete enligt fullmäktiges beslut.
 • Alla styrelsemedlemmar har möjlighet att under året bl.a. delta i tillställningar som Finlands studerandekårers förbund SAMOK ordnar på olika håll i landet och representera på t.e.x andra studerandekårers årsfester.
 • Styrelsens medlemmar har möjlighet att delta i den fritt valbara kursen Styrelsearbete vilket ger 3 studiepoäng

 

Detta år har styrelsen haft följande poster (och exempel på ansvarsfördelning):


Ordförande
- Planerar och leder verksamheten och styrelens arbete
- Representerar studerandekåren på olika uppdrag på Novia och runt om i landet och i media

Högskolepolitiskt ansvarig
- Bevakar och tar initiativ i högskolepolitiska frågor (bl.a. studerandes rättigheter, högskolornas verksamhet)
- Ordnar t.ex. aktiviteter/lobbing i anslutning till ansvarsområdet

Socialpolitiskt ansvarig
- Bevakar och tar initiativ i socialpolitiska frågor (bl.a. hälsovård och välmående)
- Ordnar t.ex. aktiviteter/lobbing i anslutning till ansvarsområdet

Tutoransvarig
- Ordförande för tutorutskottet
- Planerar och genomför tutorverksamheten tillsammans med tutorsekreteraren och utskottet

Internationellt ansvarig
- Ordförande för internationella utskottet
- Planerar och genomför i-tutorverksamheten tillsammans med tutorsekreteraren och utskottet
- Planerar och genomför aktiviteter för utländska studerande vid Novia

Kulturansvarig
- Planerar och genomför traditionella studerandetraditioner så som BTS och årsfest
- Koordinerar Noviums deltagande på alla Novias orter i gemensamma studerandetraditioner tillsammans med andra kårer på wappen, fastlaskiainen och självständighetsdagen

PR-ansvarig
- Ordförande för PR-utskottet
- Planerar synlighet (webben, grafiskt material) tillsammans med utskottet och Noviums informationssekreterare

HUR ANSÖKA?
Styrelsen väljs alltså i November/december av det nyvalda fullmäktige på deras konstituerande möte. Skicka en fritt formulerad ansökan till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. så förmedlas din ansökan till de som väljs till fullmäktigeledamöter.


Frågor?
Frågor om styrelsearbetet kan riktas till någon av de som sitter i nuvarande styrelsen eller till generalsekreteraren eller till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OBS
Du som aspirerar på en plats i styrelsen reservera i din kalender 11-12 december då gamla och nyvalda styrelsen tillsammans håller styrelsebyte i Raseborg! 

 


 

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia - Novium söker till kansliet i Vasa, Novias campus Wolffskavägen en

GENERALSEKRETERARE

För tillsvidare anställning på heltid med start enligt överenskommelse.

Generalsekreteraren är studerandekårens ledande tjänsteman, med ansvar för ekonomi, förvaltning och organisationsutveckling. Generalsekreteraren är förman för studerandekårens övriga personal och leder kårkansliernas verksamhet. Generalsekreteraren är sekreterare i studerandekårens fullmäktige, styrelse, centralvalnämnd och ekonomiutskott samt medlem i Yrkeshögskolans kvalitetsledningsgrupp.

Generalsekreteraren håller kontakt med högskolans ledning, samarbetspartners och finansiärer, samt håller sig uppdaterad i aktuella högskolepolitiska frågor på nationell och regional nivå.

Den sökande önskas ha lämplig högskoleutbildning och erfarenhet av liknande verksamhet. Kunskaper i organisationsledarskap, ekonomihantering, god organisationsförmåga samt kommunikativa färdigheter värdesätts. Erfarenhet av högskolepolitik och förmanskap är meriterande.

Arbetet förutsätter förmåga att kommunicera på svenska, finska och engelska.

Befattningen är på heltid 37,5h/veckan.

Lön enligt kollektivavtal för studerandekårsanställda.

Arbetet inleds enligt överenskommelse, gärna november/december.

För närmare information kontakta generalsekreterare Hannes Wallin på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller tel. 050 527 2284.

Fritt formulerade ansökningar + CV riktas till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Märk eposten ”ansökan generalsekreterare”. Vi ser fram emot din ansökan senast 4.11.2015 kl. 16.00.

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia - Novium, är en intressebevakningsorganisation för Novias ca 4000 studerande, med verksamhet på fyra orter runt om i svenskfinland. Novium har fyra anställda, placerade vid kårkanslierna i Vasa, Åbo och Raseborg.

 


 

Studerandekåren Novium söker till kansliet i Vasa en

TUTORSEKRETERARE

Anställningen är ett moderskapsvikariat och gäller för tiden 1.12.2015-31.12.2016. Arbetet inleds 1.12.2015 eller enligt överenskommelse.

Som tutorsekreterare ansvarar du för koordineringen av tutorverksamheten vid Novia. Till arbetsuppgifterna hör att planera och genomföra utbildningar för olika former av tutorer (vän-, internationell-, PR-, och studietutor) samt att administrera tutorkurserna och utveckla verksamheten. Till arbetsuppgifterna hör även att koordinera PR-tutorernas besök till skolor runt om i landet. Tutorsekreteraren är sekreterare för studerandekårens tutor- och internationella utskott samt medlem av Novias PR-team. Arbetet sker i tät samverkan med studerandekårens förtroendevalda och anställda samt Novias personal.

Den sökande bör ha lämplig högskoleexamen (t.ex. allmänpedagogik, samhällspedagog, socionom), och/eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. De egenskaper som krävs för arbetet är god organisationsförmåga, pedagogisk och social kompetens, fallenhet för att tala inför och leda en grupp. Arbetet förutsätter förmåga att kommunicera även på engelska.

Arbetet är på heltid. Lön enligt kollektivavtal för studerandekårsanställda.

Placeringsringsort: Vasa

För närmare information kontakta generalsekreterare Hannes Wallin, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller tel. 050 527 2284

Fritt formulerade ansökningar och CV riktas till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Vi ser fram emot din ansökan senast fredag 16.10.2015 kl.12.00. Märk epostmeddelandet "ansökan tutorsekreterare".

 


 

STUDERANDEKÅREN VID YRKESHÖGSKOLAN NOVIA – NOVIUM KALLAR TILL VAL AV FULLMÄKTIGE DEN 3.11.2015

1. Studerandekåren Noviums medlemmar skall upp till val för att välja Noviums fullmäktige för verksamhetsåret 2016. Vid valet följs Noviums omröstnings- och valordning. Valordningen finns till påseende på Noviums hemsida. 

2. Till fullmäktige väljs femton (15) ledamöter. 

3. Valet hålls på Novias enheter den 3.11.2015 med elektronisk förhandsröstning den 26.10-1.11.2015

4. Valbar och röstberättigad i valet av fullmäktige är alla ordinarie medlemmar i Novium som betalt sin medlemsavgift för hösten senast 5.10.2015. Vallängden över röstberättigade fastställs på basis av medlemsförteckningen den 5.10.2015.

5. Alla som ställer upp i valet bör tillhöra en valförening. För bildande av valförening krävs ifylld blankett för bildande av valförening med 15 röstberättigade medlemmars underskrift. (Personerna som bildar valföreningen behöver inte själva vara kandidater i valet). 

6. Blanketter för kandidatanmälan, bildande av valförening och valförbund fås från Noviums kanslier, eller elektroniskt från Noviums hemsida.

7. Anmälning av valförening och kandidatlista bör vara centralvalnämnden till handa senast den 7.10.2015 kl.15 till Studerandekåren Novium, Wolffskavägen 33, 65200 Vasa eller elektroniskt till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

8. Två eller flera valföreningar kan ingå valförbund. Blankett för anmälan om valförbund skall inlämnas till samma mottagare som ovan senast 7.10.2015 kl.15.

9. Kandidatlistorna finns till påseende på www.novium.fi. Vallängden finns till påseende på Noviums kansli. En medlem som kan påvisa att medlemsavgiften betalts senast 5.10.2015 kan utan särskild ansökan tillfogas vallängden fram till valdagen genom att kontakta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

10.Rättesleyrkanden gällande vallängd och kandidatlista skall vara studerandekåren till handa senast 2.11.2015 Studerandekåren Novium, Wolffskavägen 33, 65200 Vasa eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

11.Förhandsröstning ordnas elektroniskt via Noviums hemsida 26.10-1.11.2015. Personligt inlog skickas till den epost som medlemmen uppgett i Noviums medlemsregister. 

12.Röstning på ordinarie valdagen den 3.11.2015 sker mellan kl. 11-13 och Kl. 14-15. vid Novias campus i Vasa(Wolffskavägen och Seriegatan), Jakobstad(Allegro), Åbo(Nunnegatan och Sjöfarten) samt Raseborg. De exakta röstningsplatserna på campusen meddelats till studerandes novia-epost senast i samband med att kandidatlistan offentliggörs den 7.10.2015.

Centralvalnämnden / Ordförande Jonas Tallberg

 

Här hittar du blanketterna för Kårvalet


 

Nya studerande kan söka studiestöd på nätet

 

Det lönar sig för nya studerande att söka studiestöd genast när studieplatsen är bekräftad. På så sätt kan man undvika ansökningsruschen i augusti-september. 

Studiestödet kan sökas via FPA:s e-tjänst www.fpa.fi/etjanst. Där kan man ansöka om studiepenning och bostadstillägg och om statsgaranti för studielån och lånegaranti i anslutning till vuxenutbildning. I e-tjänsten kan man dessutom bl.a. betala tillbaka, annullera eller avbryta studiestödet, ansöka om tilläggsstöd, meddela förändringar och kontrollera sin årsinkomstgräns. Logga in i tjänsten med egna nätbankskoder eller mobilcertifikat. Elektronisk ansökan (e-ansökan) kan göras av alla som studerar antingen i Finland eller utomlands.

 

Behändigt och tryggt med e-ansökan

 

Med e-ansökan är det lätt och tryggt att söka studiestöd. Då man fyller i e-ansökan behöver man inte tänka på vilka frågor som berör en själv och i vilken form frågorna ska besvaras. Ansökan utnyttjar också registeruppgifter, t.ex. om antagna studerande.

E-tjänsten kontrollerar att alla obligatoriska frågor besvarats och hjälper användaren genom anvisnings- och felmeddelanden. Elektroniska ansökningar innehåller komplettare uppgifter än pappersblanketter. I och med detta går handläggningen av studiestödsärendena snabbare.

- Studiepenning och statsgaranti för studielån kan sökas genast när studieplatsen är bekräftad och uppgift om den finns färdigt i e-ansökan för studiestöd. Bostadstillägg däremot lönar det sig att söka först när man fått bostad. På så sätt går handläggningen av ansökan om studiepenning och studielån snabbare, säger Ilpo Lahtinen, chefsplanerare vid FPA:s studiestödsgrupp.

Studiestöd kan beviljas tidigast från början av den månad då ansökan inkommer.

 

Närmare information för kunder:
På nätet http://www.kela.fi/web/sv/studerande

Servicenumret för studiestöd 020 692 229 

 


 

Ställningstagande 9.6.2015:

STATEN BÖR TA ANSVAR FÖR ETT HELTÄCKANDE SVENSKSPRÅKIGT YH-UTBILDNINGSUTBUD!

 

Yrkeshögskolan Novia har på grund av statens sparkrav tvingats till svåra beslut med endast dåliga alternativ att välja mellan. Novias styrelse har valt att fasa ut ett antal utbildningar helt, och omforma vissa utbildningar till enbart profileringar inom andra utbildningsprogram. Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia-Novium är djupt besviken över att en del av de utbildningar som är de enda i Finland på svenska försvinner.

Novium uppmanar staten att komma ihåg sitt ansvar för att det finns ett fullgott utbildningsutbud på både svenska och finska i Finland.

Staten har de senaste åren skurit ner på finansieringen till yrkeshögskolorna med en femtedel. Den kvarvarande potten konkurrerar yrkeshögskolorna om sinsemellan på basis av resultatindikatorer. Antal utexaminerade och antalet studerande som avlagt minst 55 studiepoäng under ett läsår står tillsammans för majoriteten av finansieringen i den nyligen införda finansieringsmodellen. Det behovsprövade tillägget för Novias breda utbildningsutbud på svenska har kraftigt skurits ner.

Om Novia vore en ”vanlig” finskspråkig Yrkeshögskola skulle endast de stora och lönsamma programmen finnas kvar. Novia har dock ett ansvar för att tillgodose behovet av utbildningar inom en rad områden där utbildning inte ges någon annanstans på svenska i Finland. Ur ett nationellt perspektiv handlar det om smulor i undervisningsministeriets budget. För en tvåspråkig nation handlar det om likvärdiga möjligheter att kunna utbilda sig på båda nationalspråken. Samhällsekonomiskt är det en nödvändig investering eftersom arbetsmarknaden i Svenskfinland behöver svenskspråkiga specialister också framöver!

Studerandekåren Novium

Styrelsen