Styrelsen

Noviums Styrelse 2018
På bilden Noviums styrelse 2018. På bilden från vänster: Sharie Sveholm, Edith Nyman, Samuli Salminen, Maria Tokou, Jenny Sandberg och Linda Johans.

Vad är Noviums styrelse och vad gör de?

Styrelsen ansvarar för studerandekårens dagliga verksamhet. Alla som sitter i styrelsen har ett eget ansvarsområde och styrelsens arbete leds av styrelsens ordförande. Styrelsen ser till att verksamhetsplanen förverkligas.

Noviums styrelse utses av Noviums fullmäktie, på fullmäktigets konstituerande möte (under hösten). Styrelsens mandat är ett kalenderår (1 januari till 31 december).

Styrelsen 2018 består av följande personer:

  • Styrelseordf√∂rande Maria Tokou
  • Viceordf√∂rande, Internationellt ansvarig (√Öbo och Eken√§s) och Tutoransvarig (√Öbo och Eken√§s) Sharie Sveholm
  • H√∂gskolepolitiskt ansvarig och Kultur/Evenemangs ansvarig (√Öbo och Eken√§s) Jenny Sandberg
  • Internationellt ansvarig (Vasa och Jakobstad), Tutoransvarig (Vasa och Jakobstad) och Kultur/Evenemangs ansvarig (Vasa och Jakobstad) Edith Nyman
  • PR-ansvarig Linda Johans
  • Socialpolitiskt ansvarig Samuli Salminen

Styrelsens kontaktuppgifter

Svenska