Noviums styrelse 2017

Studerandekåren Noviums styrelse 2017 höll 14.12 konstituerande möte. Då fastställdes styrelseposterna:

Ordförande: Jenny Melin (Röntgenskötare, Vasa)

Viceordförande och internationellt ansvarig (nord): Maria Tokou (Företagsekonomi, Vasa)

Högskole- och socialpolitiskt ansvarig: Pontus Saxén (Maskin och produktionsteknik, Vasa)

Kultur och evenemangsansvarig: Diana Lillhannus (El- och automationsteknik, Vasa)

Tutoransvarig (syd) och internationellt ansvarig (syd): Gabriela Butbul (Företagsekonomi, Åbo)

Undefined

Novium bjuder på glögg!

Välkommen på Noviums kansliglögg.

Glöggen bjuds tisdagen den 13.12.2016 enligt följande tider:

Jakobstad: 12.30-13.00
Seriegatan: 11.45-12.45
Wolffskavägen: 14.00-15.00
Nunnegatan: 14.00-15.00
Raseborg: 9.00-10.00

Undefined

Mikaela Lindeman är ny intressebevakningssekreterare

I och med att Hanna Wassholm slutar som Intressebevakningssekreterare på Novium 30.11.2016, kommer Noviums nya intressebevakningssekreterare Mikaela Lindeman att tillsättas tjänsten. Mikaela börjar jobba för Novium från och med 2.1.2017. Kansliet på Nunnegatan i Åbo kommer därför att vara stängt 1-12.2016-1.1.2017. Eventuella frågor om ex. studiekort riktas till novium@novia.fi

Undefined

Sidor