Styrelsen 2019

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia – Noviums fullmäktige höll sitt konstituerande möte 28.11.2018. Till fullmäktiges ordförande valdes Jenny Sandberg (Sjukskötare, Åbo). Till vice ordförande valdes Jasmine Malm (Barnmorska, Vasa) och Kevin Hägglund (Skogsbruksingenjör, Raseborg).

 

Under mötet valdes ny styrelse för verksamhetsåret 2019:

Styrelseordförande 2019: Sharie Sveholm (Företagsekonomi, Åbo)

Övriga styrelsemedlemmar är:

Svenska

The Board 2019

The organizing meeting of the Representative Body of the Student Union Novium was held on 28.11.2018.Chairman of the representatives 2019 is Jenny Sandberg (Nursing, Turku) and vice chairmen of the representatives are Jasmine Malm (Midwifery, Vaasa) and Kevin Hägglund (Forestry, Raseborg).

The representatives also chose the board of 2019.
Chairman of the board is Sharie Sveholm (Business Administration, Turku)

Other members of the board are:

Engelska

Utlåtande angående studieplanerare vid enheten i Vasa

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia – Novium har under hösten 2018 följt med hur situationen med studieplanerare vid enheten i Vasa har utvecklats. Vi anser att situationen är långt ifrån optimal och vill därför lyfta fram en del frågor som har gett upphov till oro och klagomål bland studerande vid enheten i Vasa.

Svenska

Sidor