Mikaela Lindeman är ny intressebevakningssekreterare

I och med att Hanna Wassholm slutar som Intressebevakningssekreterare på Novium 30.11.2016, kommer Noviums nya intressebevakningssekreterare Mikaela Lindeman att tillsättas tjänsten. Mikaela börjar jobba för Novium från och med 2.1.2017. Kansliet på Nunnegatan i Åbo kommer därför att vara stängt 1-12.2016-1.1.2017. Eventuella frågor om ex. studiekort riktas till novium@novia.fi

Undefined