Noviums styrelse 2017

Studerandekåren Noviums styrelse 2017 höll 14.12 konstituerande möte. Då fastställdes styrelseposterna:

Ordförande: Jenny Melin (Röntgenskötare, Vasa)

Viceordförande och internationellt ansvarig (nord): Maria Tokou (Företagsekonomi, Vasa)

Högskole- och socialpolitiskt ansvarig: Pontus Saxén (Maskin och produktionsteknik, Vasa)

Kultur och evenemangsansvarig: Diana Lillhannus (El- och automationsteknik, Vasa)

Tutoransvarig (syd) och internationellt ansvarig (syd): Gabriela Butbul (Företagsekonomi, Åbo)

PR-ansvarig: Annette Lindgren (Informationsbehandling, Raseborg)

Tutoransvarig (nord): Ann-Sofie Sandin (Sjukskötare, Vasa)

Noviums personal:

Noviums ordinarie tutorsekreterare Johanna Ekman har beviljats studieledigt under 2017. Därmed har Julia Dahlkvists vikariat förlängts fram till 31.12.2017.

Novium intressebevakningssekreterare Hanna Wassholm hade sin arbetsdag 30.11.2016. Nya intressebevakningssekreteraren Mikaela Lindeman inleder sitt arbete 2.1.2017.

Undefined