Kungörelse: Noviums fullmäktige 2020

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia – NOVIUM           
Wolffskavägen 33
65200 Vasa                              
 
KUNGÖRELSE
17.10.2019
 
STUDERANDEKÅREN VID YRKESHÖGSKOLAN NOVIA – NOVIUM KUNGÖR FULLMÄKTIGE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2020
 
Inom utsatt tid (deadline 16.10.2019 kl. 15.00) hade två valföreningar bildats inför Noviums fullmäktigeval, Pami och LSK, och sammanlagt 15 kandidater hade meddelat om sin kandidatur. Samtliga kandidater konstaterades vara valbara. I Noviums omröstnings- och valordning (kapitel V punkt 3) stadgas: “Om antalet nominerade kandidater i fullmäktigeval är lika stort som antalet mandat i fullmäktige behöver man inte förrätta val. I detta fall proklamerar centralvalnämnden att de godkända nominerade kandidaterna har blivit valda som fullmäktigeledamöter.”
Eftersom antalet kandidater var lika stort som antalet mandat i fullmäktige (15) proklamerade Centralvalnämnden på sitt möte igår (16.10 kl. 15.30) att de godkända nominerade kandidaterna har blivit valda som fullmäktigeledamöter. 
 
Noviums fullmäktige 2020 är:
 
Pami
Jonny Skogberg
Ellen Randström
Teemu Kippola
Ida Henriksson
Rebecka Rosenqvist
Tobias Nygård
Julia Brokvist
Jasmine Malm
 
LSK
Linda Johans
Atte Kymäläinen
Lina Wahlberg
Benjamin Sundman
Sara Grandén
Madeleine Glandberger
Ida Helle

Novium önskar lycka till åt fullmäktigeledamöterna i deras arbete!
 
Ytterligare information:
Jenny Backström
Generalsekreterare 
+358 50 527 2284
jenny.backstrom@novia.fi
 
Centralvalnämnden / Ordförande Samuli Salminen

 

Svenska