Kungörelse: val av fullmäktige 6.11.2019

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia – NOVIUM           
Wolffskavägen 33
65200 Vasa                                  
 
KUNGÖRELSE
23.9.2019
 
STUDERANDEKÅREN VID YRKESHÖGSKOLAN NOVIA – NOVIUM KALLAR TILL VAL AV FULLMÄKTIGE DEN 6.11.2019
 
1. Studerandekåren Noviums medlemmar ska välja Noviums fullmäktige för verksamhetsåret 2020. Vid valet följs Noviums omröstnings- och valordning.  
 
2. Till fullmäktige väljs femton (15) ledamöter. 
 
3. Valet hålls på Novias enheter den 6.11.2019 med elektronisk förhandsröstning den 30.10-5.11.2019. 
 
4. Valbar och röstberättigad i valet av fullmäktige är alla ordinarie medlemmar i Novium som har betalat sin medlemsavgift senast 16.10.2019. Vallängden över röstberättigade fastställs på basis av medlemsförteckningen den 16.10.2019. 
 
5. Alla som ställer upp i valet bör tillhöra en valförening. För bildande av valförening krävs ifylld blankett för bildande av valförening med 15 röstberättigade medlemmars underskrift. (Personerna som bildar valföreningen behöver inte själva vara kandidater i valet). 
 
6. Blanketter för kandidatanmälan, bildande av valförening och valförbund fås från Noviums kanslier, www.novium.fi eller på förfrågan från novium@novia.fi
 
7. Anmälning av valförening och kandidatlista bör vara centralvalnämnden tillhanda senast den 16.10.2019 kl. 15 till Studerandekåren Novium, Wolffskavägen 33, 65200 Vasa eller elektroniskt till novium@novia.fi.
 
8. Två eller flera valföreningar kan ingå valförbund. Blankett för anmälan om valförbund skall inlämnas till samma mottagare som ovan senast 16.10.2019 kl.15. 
 
9. Kandidatlistorna finns till påseende via www.novium.fi och vid Noviums kanslier, senast den 21.10.2019. Vallängden finns till påseende vid Noviums kanslier senast 21.10.2019.
 
10. Rättelseyrkanden gällande vallängd och kandidatlista skall vara studerandekåren tillhanda senast 29.10.2019 kl. 12.00, Studerandekåren Novium, Wolffskavägen 33, 65200 Vasa eller novium@novia.fi.
 
11. Förhandsröstning ordnas elektroniskt 30.10-5.11.2019.
 
12. Röstning på ordinarie valdagen den 6.11.2019 sker vid Novias campus i Vasa, Jakobstad, Åbo samt Raseborg. De exakta röstningsplatserna på campusen samt öppethållningstiderna meddelas senast i samband med att kandidatlistan offentliggörs den 21.10.2019.
 
Centralvalnämnden / Ordförande Samuli Salminen
 
 
Nödvändiga blanketter kan laddas ner från denna sida.

Svenska