Ungdomsverkstaden Troja

Vi är väldigt ledsna och oroade över nyheten att Ungdomsverkstaden Troja i Åbo föreslås stängas vid årsskiftet.
Troja ger psykiskt fysiskt och socialt stöd till ungdomar och unga vuxna i behov. Troja erbjuder stöd för studerande som bl.a. avbrutit sina studier eller behöver hjälp att hitta sin väg i livet.
Eftersom psykisk ohälsa bland unga vuxna fortsatt öka, tycker Novium detta är ett steg i fel riktning.

Svenska