Styrelsen

Styrelseordförande

Jenny Melin
Jenny Melin
tel: 0400 876367
E-post: so-novium@novia.fi

Viceordförande och internationellt ansvarig (nord / Vasa och Jakobstad)

Maria Tokou
E-post: ia-novium@novia.fi

Högskole- och socialpolitiskt ansvarig

Pontus Saxén
E-post: sopo-novium@novia.fi

Kultur och evenemangsansvarig

Diana Lillhannus
E-post: kua-novium@novia.fi

Tutoransvarig (syd / Åbo och EkenĂ€s) och internationellt ansvarig (syd / Åbo och EkenĂ€s)

Gabriela Butbul
E-post: tua-syd-novium@novia.fi

PR-ansvarig

Annette Lindgren
E-post: pr-novium@novia.fi

Tutoransvarig (nord / Vasa och Jakobstad)

Ann-Sofie Sandin
E-post: tua-nord-novium@novia.fi

Svenska