Kårval 2017

Noviums kårval 2017 logo/halarmärke

Vad är kårvalet?

Läs mer om kårvalet under Om Novium --> Kårval.

Kårvalet 2017 är här!

Novium kallar till val 1.11.2017. Då ska 15 nya ledamöter väljas till fullmäktige inför verksamhetsåret 2018. Alla som är medlemmar i studerandekåren Novium har rösträtt samt har rätt att ställa upp som kandidat i valet. Själva valdagen är 1.11.2017 och den elektroniska förhandsröstningen hålls 23-30.10.2017.

Om du har frågor kan du gå till ditt närmaste Noviumkansli eller mejla jonas.sandberg@novia.fi

Noviums kårval 2017
Klicka här för att komma till Noviums kårval på Facebook

Blanketter för Kårvalet 2017:

Kungörelse 2017

Senare kommer det att komma på denna sida kandidatlistor och information om hur du röstar!

Svenska