Kårval

I november varje år väljer Noviums medlemmar studerandekårens fullmäktige inför kommande kalenderår. Fullmäktige är studerandekårens högsta beslutande organ och har 15 platser. Alla medlemmar som betalt sin medlemsavgift har rätt att ställa upp i valet eller rösta på den kandidat som man tycker blir en bra representant!

Valförening

Alla kandidater skall tillhöra en valförening (en grupp av kandidater som vill driva gemensamma frågor). Valföreningen behöver inte vara en registrerad förening, utan det räcker att man fyller i blanketten för bildandet av valförening och samlar så många medlemmars namnteckningar som behövs för att bilda valföreningen. För att skriva under bildandet av valförening krävs endast att personen är medlem i Novium, och att personen endast kan skriva under en valförenings bilande per år. Alla valföreningar bildas skilt för var år. Två eller flera valföreningar kan tillsammans bilda ett valförbund.

Noviums centralvalnämnd

Noviums centralvalnämnd utlyser kårval och ser till att det finns information, anmälningsblanketter och valet genomförs så som det skall.

Hur ställer jag upp i kårvalet 2018?

För att kunna ställa upp i kårvalet måste du först och främst vara medlem i Novium. Du ska också tillhöra en valförening. Om du inte känner till någon valförening kan du höra av dig till novium@novia.fi så hjälper vi dig. Du kan också bilda en egen valförening genom att fylla i den här blanketten. Det krävs minst femton röstberättigade Noviummedlemmar för att bilda en valförening. Blanketten skall vara studerandekåren till handa senast den 24.10.2018 kl.15 via adressen: Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia – NOVIUM Wolffskavägen 33, 65200 Vasa eller (inscannat) till novium@novia.fi.

Efter att du gått med i en valförening skall du fylla i den här blanketten, för att ställa upp i valet. Lämna in blanketten på närmsta Noviumkansli. Blanketten skall vara studerandekåren tillhanda senast den 24.10.2018 kl.15 på adressen: Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia – NOVIUM Wolffskavägen 33, 65200 Vasa eller novium@novia.fi

Du kan hämta valförenings- och kandiatblanketterna på något av Noviums kanslier. Hör av dig till någon i Noviums personal om någonting är oklart, vi hjälper gärna till.

 

På denna sida hittar du info om kårvalet 2017!

Svenska