Take the opportunity to become an international tutor!

As an international tutor you’ll get friends from all over the world and at the same time improve your English skills.  Your main task as an international tutor is to be a part of making the time spent in Finland and at Novia UAS as great as possible. You’ll have meetings with them, do something fun like go to an adventure park or bowling with them or just go grab a coffee or lunch. When you have been a tutor for two semesters you’ll get 3 ECTS.

English

Kungörelse: val av fullmäktige 4.11.2020

STUDERANDEK√ÖREN VID YRKESH√ĖGSKOLAN NOVIA ‚Äď NOVIUM KALLAR TILL VAL AV FULLM√ĄKTIGE DEN 4.11.2020

1. Studerandekåren Noviums medlemmar ska välja Noviums fullmäktige för verksamhetsåret 2021. Vid valet följs Noviums omröstnings- och valordning.  

 

2. Till fullmäktige väljs femton (15) ledamöter. 

 

3. Valet hålls på Novias enheter den 4.11.2020 med elektronisk förhandsröstning den 29.10-2.11.2020. 

 

4. Valbar och röstberättigad i valet av fullmäktige är alla ordinarie medlemmar i Novium som har betalat sin medlemsavgift senast 14.10.2020. Vallängden över röstberättigade fastställs på basis av medlemsförteckningen den 14.10.2020. 

Undefined

Pages